Konstrukce a projektování

Konstrukce 2D/3D

  • v případě potřeb zákazníka vytvoříme kompletní výkresovou dokumentaci pro výrobu a kontrolu
  • vytvoříme taktéž 3D modely výrobků popřípadě celých sestav strojů a přípravků
  • spočítáme statickou zprávu i s grafickými podklady

Ne vždy má zákazník možnost poskytnout výkresovou dokumentaci pro danou zakázku ať už z důvodu ztráty původní výkresové dokumentace a nebo výkresová dokumentace neexistuje.

Délka realizování závisí na tom zda jde o vytvoření dokumentace pro existující výrobek, který bude poskytnut zákazníkem pro zpracování, nebo zda jde o vytvoření kompletně nové aplikace.

Veškérá dokumentace počínaje 2D výkresy po 3D modely je tvořena v profesionální softwaru firmy Autodesk Inventor nebo Autodesk AutoCad, které jsou schopny exportovat data do nejběžneji používaných softwarů jako Catia, SolidEdge apod..

Copyright © 2012 AMB, s.r.o.